Veg, trafikk, køyretøy og førarkort

Bilete frå Nasjonal turistveg Hardanger. Foto: Frid-Jorunn Stabell

Tenk, gjer - og køyr!

3 av 10 ulykker skjer på grunn av manglande merksemd. Kvar har du di merksemd når du køyrer?

Illustrasjonsfoto av sjåfør utan hovud. Foto: Statens vegvesen