Veg, trafikk, køyretøy og førarkort

Bilete frå Nasjonal turistveg Senja. Foto: Jarle Wæhler

Følg med i trafikken

Ver merksam – enten du er syklist, bilførar, gåande eller ferdast på annan måte i trafikken.

Illustrasjonsfoto av eit auge, som symboliserer at du må følge med i trafikken