De får deg trygt i havn. La dem være trygge på jobb.

Ferjemannskaper har iblant mindre hyggelige opplevelser på jobb.

Statens vegvesen har et mål om at vår virksomhet skal gjennomføres uten at mennesker, materiell og miljø påføres skade, og vi ser alvorlig på denne typen hendelser. Vi har en dialog om konkrete tiltak med ferjeoperatørene og har også utviklet en kampanjefilm med formål om å forebygge de nevnte handlingene.

Vi håper at kampanjefilmen du ser her, bidrar til at alle trafikanter som reiser med ferje, blir mer bevisst på egen adferd.

Daglig opplever ferjemannskaper mindre hyggelige opplevelser på jobb. Vi har derfor laget en film med mål om å forebygge og bevisstgjøre alle på egen trafikantadferd når man reiser med ferje. Video: Per Høj.