Attraksjonen Nasjonale turistveger er 18 utvalgte kjøreturer gjennom vakker norsk natur.

Opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktspunkter og rasteplasser.

Norge som reisemål

Turistvegsatsingen skal bidra til å styrke Norge som reisemål ved å gi vegfarende turister opplevelser som frister til lengre opphold og flere besøk. Målet er å styrke næringsliv og bosetting i distriktene.

Satsingen involverer blant annet 8 fylkeskommuner, 59 kommuner, andre offentlige organer, reiselivsorganisasjoner og lokalt næringsliv.

Helhetlig satsing 

Fra 1994 til 2029 skal det satses 4,85 milliarder kroner på Nasjonale turistveger. 4,35 milliarder kroner dekkes over Samferdselsdepartementets budsjett.

Nasjonale turistveger skal stå fram som en helhetlig attraksjon i løpet av 2023. Fra 2024 vil strekningene bli driftet, vedlikeholdt, fornyet og videreutviklet.

Sist oppdatert: