Nasjonale turistveger er 18 kjøreturer gjennom praktfull norsk natur der opplevelsen styrkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst.

Med Nasjonale turistveger skal Norge gjøres til et enda mer attraktivt reisemål som bidrar til å styrke næringslivet og bosettingen i distriktene. Til sammen skal det investeres 3,5 milliarder på satsingen, som blant annet involverer 10 fylkeskommuner, 64 kommuner og lokalt næringsliv.

I 2023 skal Nasjonale turistveger stå fram som en fullverdig attraksjon med sine 250 rasteplasser og utsiktspunkt langs vel 2 000 km veg.

Statens vegvesen står bak dette arbeidet.

Les mer om Nasjonale turistveger (nasjonaleturistveger.no)