Siden starten av 2015 har Statens vegvesen arbeidet med utbedring og oppgradering av 200 tunneler på riksveinettet som er over 500 meter lange.

I korte trekk er det sikkerhetsutstyret som forbedres med tanke på trafikantenes sikkerhet hvis en nødsituasjon skulle oppstå i tunnelen. Kravene til dette reguleres av Tunnelsikkerhetsforskriften.

Hva blir gjort?

Det er utarbeidet planer for hver enkelt tunnel. Dette er eksempler på utbedringsarbeider som utføres:

  • Bedre ventilasjon for å drive ut røyk. Bedre brannsikkerhet, nytt slukkeutstyr og godt merkede nødutganger.
  • Nødkommunikasjon med direkte kontakt til vegtrafikksentralene. Styringssystemer slik at tunneler kan stenges når det er ulykker eller brann.
  • Bedre belysning.
  • Nye kabler og kabeloppheng som er forutsetningen for at sikkerhetsopplegget i en tunnel virker.
  • Bedre sikring mot brann ved å dekke til brennbar vann- og frostsikring (PE-skum) med betong.

Tunneloppgraderinger i fylkene

Stengninger og omkjøringer

Illustrasjonfilm om tunneloppgraderinger – hvorfor tar det så lang tid? Video: Los&Co.

Tunnelarbeidene kan føre til ulemper for trafikantene i den tiden det tar å utbedre tunnelen. Det praktiske opplegget vil variere ut fra lokale forhold. Noen steder stenges tunnelene kveld og natt. Andre tunneler stenges helt og trafikken dirigeres til omkjøringsveier. I tunneler med to atskilte løp avvikles trafikken i ett av løpene.

Konsekvensene kan bli store på de mest trafikkerte veiene. Opplysninger om dette finnes på www.175.no.

200 tunneler skal utbedres innen 2019. Bli med inn i tunnelen og se hva arbeidene går ut på. I filmen forteller vi om konsekvensene for trafikken når arbeidene pågår. Video: Statens vegvesen.