Siden 2015 har Statens vegvesen holdt på med oppgradering av 200 riksvegtunneler i hele landet. Målet er å innfri kravene EUs tunnelsikkerhetsforskrift.

Tunneloppgradering i Nordland fylke © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunneler som skal oppgraderes

 • E10 Sløverfjordtunnelen (undersjøisk), Hadsel - oppstart ikke fastsatt
 • E10 Nappstraumtunnelen (undersjøisk),  Flakstad/Vestvågøy - oppstart 2025
 • E10 Myrlandstunnelen, Hadsel - uavklar oppstart
 • E10 Rørvikskartunnelen, Vågan - uavklar oppstart
 • E10 Seljelitunnelen, Moskenes - uavklar oppstart
 • Rv. 85 Sigerfjordtunnelen, Sortland - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Kjøpsviktunnelen, Narvik - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Brattlitunnelen, Narvik  - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Nipviktunnelen, Narvik  - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Tømmeråstunnelen, Narvik  - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Stetindtunnelen, Narvik  - uavklar oppstart
 • Rv. 827 Efjordtunnelen, Narvik  - uavklar oppstart

NB! Tunnelene i Sørfold skal ha en særskilt behandling fordi det planlegges ny E6 med helt nye tunneler. Det kan likevel være aktuelt å gjøre tiltak i de eksisterende.

Tunneler som er oppgradert

 • E6 Korgfjelltunnelen – Hemnes
 • E6 Finneidfjordtunnelen - Hemnes
 • E6 Nesset tunnelen – Hemnes
 • E6 Illhølliatunnelen - Rana
 • E6 Saksenviktunnelen – Saltdal
 • E6 Kværnflogtunnelen – Fauske
 • E6 Tømmernestunnelen – Hamarøy
 • E6 Forsatunnelen – Narvik
 • E6 Fagernestunnelen – Narvik

Tunneloppgradering i nord