Tunnelen er undersjøisk og går under sundet (Nappstraumen) mellom kommunene Vestvågøy og Flakstad i Lofoten.

Nappstraumtunnelen er 1780 meter lang, laveste punkt er på 63 m.u.h. og største stigning er på 8 prosent. Tunnelen ble åpnet i juli 1990 og ble nedbetalt med bompenger i 2003.

Det er entreprenøren Skanska som har fått oppdraget med å rehabilitere Nappstraumtunnelen, og det pågår nå forberedende arbeider. Målet er at entreprenøren rigger seg til før sommerferien, slik at anleggsarbeidet kan starte rett over ferien, ca. 15. august 2024. Arbeidet vil være tidkrevende og vil ha en varighet ut 2026.

Arbeidet omfatter utskiftning av alt gammelt utstyr, og montering av nytt inne i tunnelen.

E10 Nappstraumtunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I hele anleggsperioden legges det opp til nattarbeid, og all trafikk gjennom tunnelen i anleggsperioden skal gjennomføres på en trygg og sikker måte. Flere detaljer om stenging av tunnel og trafikkflyt, vil bli publiseres så fort det foreligger en konkret plan for anleggsarbeidet. 

Arbeid som skal gjøres:

 • Bygge ny vann- og frostsikring
 • Bygge ny overvannshåndtering med oljeutskiller for rensing av vann
 • Bygge nye stengepunkter med bedre skilting
 • Bygge nye tekniske bygg utenfor tunnelene
 • Bygge tre nye stopplommer i tunnelen
 • Bygge nytt ventilasjonsanlegg i tunnelen
 • Fjellsikring og sprengningsarbeider i og utenfor tunnelene
 • Montere ny belysning
 • Montere nytt overvåkingssystem i tunnelen
 • Bygge nødnett i tunnelen
 • Montere ny ventilasjon
 • Montere nye og flere nødskap med brannslukker og nødtelefon
 • Montere nye rømningslys
 • Montere nytt elektrisk anlegg og styresystemer