Tunnelen er undersjøisk og går under sundet (Nappstraumen) mellom kommunene Vestvågøy og Flakstad i Lofoten.

Nappstraumtunnelen er 1780 meter lang, laveste punkt er på 63 m.u.h. og største stigning er på 8 prosent. Tunnelen ble åpnet i juli 1990 og ble nedbetalt med bompenger i 2003.

Totalentreprise med samspill er avsluttet.  Prosjektet har valgt å gå videre med en utførelsesentreprise NS8405 med forhandlinger. Den lyses ut i sommeren 2024 med byggestart første kvartal 2025.

Arbeidet omfatter utskiftning av alt gammelt utstyr, og montering av nytt inne i tunnelen.

E10 Nappstraumtunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I hele anleggsperioden legges det opp til nattarbeid, og all trafikk gjennom tunnelen i anleggsperioden skal gjennomføres på en trygg og sikker måte. Flere detaljer om stenging av tunnel og trafikkflyt, vil bli publiseres så fort det foreligger en konkret plan for anleggsarbeidet. 

Arbeid som skal gjøres:

 • Bygge ny vann- og frostsikring
 • Bygge ny overvannshåndtering med oljeutskiller for rensing av vann
 • Bygge nye stengepunkter med bedre skilting
 • Bygge nye tekniske bygg utenfor tunnelene
 • Bygge tre nye stopplommer i tunnelen
 • Bygge nytt ventilasjonsanlegg i tunnelen
 • Fjellsikring og sprengningsarbeider i og utenfor tunnelene
 • Montere ny belysning
 • Montere nytt overvåkingssystem i tunnelen
 • Bygge nødnett i tunnelen
 • Montere ny ventilasjon
 • Montere nye og flere nødskap med brannslukker og nødtelefon
 • Montere nye rømningslys
 • Montere nytt elektrisk anlegg og styresystemer

Se opptak av Leverandørmøte - E10 Nappstraumtunnelen 6. juni 2024 her