Tunnelen er undersjøisk og går under sundet (Nappstraumen) mellom kommunene Vestvågøy og Flakstad i Lofoten.

Nappstraumtunnelen er 1780 lang, laveste punkt er på 63 m.u.h. og største stigning er på 8 prosent. Tunnelen ble åpnet i juli 1990 og ble nedbetalt med bompenger i 2003.

I 2022 starter arbeidene med å oppgradere tunnelen slik at den tilfredsstiller kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften. Arbeidene starter sommeren 2022 og kommer til å være ut 2025. I realiteten skal alt gammelt utstyr rives, og det skal monteres helt nytt inne i tunnelen.

E10 Nappstraumtunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I hele anleggsperioden legges det opp til nattarbeid fra kl. 23:00 til kl. 06:00. Det legges minst ett gjennomslipp av biler i løpet av natten. All trafikk gjennom tunnelen i anleggsperioden gjennomføres ved bruk av ledebil.

Arbeid som skal gjøres:

 • Bygge ny vann- og frostsikring
 • Bygge ny overvannshåndtering med oljeutskiller for rensing av vann
 • Bygge nye stengepunkter med bedre skilting
 • Bygge nye tekniske bygg utenfor tunnelene
 • Bygge tre nye stopplommer i tunnelen
 • Bygge nytt ventilasjonsanlegg i tunnelen
 • Fjellsikring og sprengningsarbeider i og utenfor tunnelene
 • Montere ny belysning
 • Montere nytt overvåkingssystem i tunnelen
 • Bygge nødnett i tunnelen
 • Montere ny ventilasjon
 • Montere nye og flere nødskap med brannslukker og nødtelefon
 • Montere nye rømningslys
 • Montere nytt elektrisk anlegg og styresystemer