Om lag 28 tunneler i Nord-Norge skal oppgraderes til et høyere sikkerhetsnivå. Prosjektet er en del av et nasjonalt prosjekt som omfatter oppgradering av alle riksvegtunneler med lengde over 500 meter.

Tunnelene i nord er spredt over hele landsdelen, med et tyngdepunkt i nordre del av Nordland.

Arbeidet med å oppgradere tunneler medfører som regel nattestenging og trafikkavvikling med ledebil og kolonnekjøring. 

Tunnelene har ulike standarder fordi de er bygget på forskjellige tidspunkt. De oppfyller kravene til sikkerhet som gjaldt da de var nye, men skal nå få skiftet ut eldre utstyr og satt inn nytt, slik at de tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Hva som skal gjøres i hver av dem avhenger av tilstand, lengde, byggetidspunkt og trafikkmengde. 

Oppgradert per høsten 2019:

  • 11 tunneler på Helgeland og i Salten, samt Tromsøysundtunnelen i perioden 2015–2017.
  • E6 Tømmernestunnelen i Hamarøy og E6 Fagernestunnelen i Narvik i perioden 2017–2018.
  • E6 Isfjelltunnelen, E6 Skardalstunnelen og E6 Larsbergtunnelen i Nord-Troms i perioden 2018–2019.

Oppgradert

  • E6 Forsatunnelen i Ballangen og E6 Illhøllia i Rana i perioden 2019–2021. 

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Narvik, Hamarøy, Storfjord, Rana, Vefsn, Hemnes, Fauske-Fuossko, Kåfjord, Tromsø, Saltdal
Fylker:
Nordland, Troms, Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Oppstart:
2015

Tunneloppgradering i nord © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Jøran Heimdal

Prosjektleder for tunneloppgradering i nord, minus Tromsøysundtunnelen
Telefon:
97 64 38 25
E-post:

Rune Karlsen

Byggeleder
Telefon:
948 66 236
E-post:

Erik Betten

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 94 18 51
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert: