Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Konkurransen ble avlyst grunnet uklarheter i kvalifikasjonskravene, men nå skal konkurransen lyses ut på nytt.

 

Ny frist for å søke om prekvalifisering er 04. november 2022.

Bakgrunn

Seks leverandører hadde søkt om å bli prekvalifisert til konkurransen om å rehabilitere Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten. Så ble konkurransen avlyst grunnet uklarheter i kvalifikasjonskravet om «relevant erfaring». På daværende stadium i konkurransen var det ikke mulig å rette opp feilen, for feilen hadde materialisert seg slik at det ville få betydning for utfallet av konkurransen.

– Det er aldri morsomt å avlyse en konkurranse på denne måten, men i en slik anskaffelse må vi sikre like konkurransevilkår for alle. Derfor så vi det som helt nødvendig å avlyse, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jøran Heimdal.

Leverandørene som hadde søkt om prekvalifisering var:

  • AF Gruppen Norge
  • BMO
  • Mesta
  • OneCo Infra
  • Skanska
  • Thore Magnussen & Sønn

Litt forsinkelse

Nå må utlysningen ligge 30 dager ute i DOFFIN, så må prekvalifiseringsjobben gjøres på nytt.   

– Litt forsinkelse blir det i forhold til opprinnelige kjøreplanen, men forhåpentligvis taper vi kun et par måneder, sier Heimdal.

Tunnelen skal oppgraderes

Arbeidet som skal gjøres i tunnelen er nødvendig rehabiliteringsarbeid og oppgradering av sikkerhetsutstyr.

– All innvendig duk skal rives. Det skal etablerers ny vann- og frostsikring i hele tunnelen, i tillegg til at det elektriske anlegget og sikkerhetsutstyret blir nytt, sier Heimdal.

Ca. tre års byggetid

– Vi regner med cirka tre års byggetid, men det kommer også an på hvordan det hele forløper. Det skal ikke være mye arbeid i tunnelen om sommeren når turisttrafikken er på sitt største. Ellers blir det nattestengning med ett gjennomslipp av trafikk hver natt, avslutter han.