Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har innstilt Skanska AS som entreprenør til oppgradering av Nappstraumtunnelen. Anleggsarbeidet starter til høsten.

Bildet viser den østlige tunnelåpningen på Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten.
Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten. Foto: Statens vegvesen/Erik Betten

To entreprenører konkurrerte om jobben

Det var Skanska Norge AS som lenge konkurrerte mot BMO Tunnelsikring AS om å vinne kontrakten, hvor Skanska til slutt står igjen som vinner.

– Skanska har levert et godt tilbud på jobben, og vi er sikre på at vi vil stå igjen med et bra sluttresultat, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Jøran Heimdal.

En stor oppgraderingsjobb

Jobben med å oppgradere tunnelen er stor, og omfatter nødvendig rehabiliteringsarbeid og oppgradering av sikkerhetsutstyr.

– Tunnelen er ble åpnet i 1990 med tilhørende standard, så det er klart at oppgraderingarbeidet vil være omfattende for å tilfredsstille dagens krav til tunnelsikkerhetsforskriften, sier Heimdal.

Det skal gjennomføres oppgradering av tekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, lysanlegg, nødstasjoner og overvåkingssystem. Videre skal det sprenges ut havarilommer og tekniske rom inne i tunnelen, i tillegg til etablering av ny vann- og frostsikring. I dagens tunnel ligger det en gjertsenduk på innsiden av tunnelløpet som må rives, og det skal legges ny asfalt i kjørebanen.

Anleggsstart høsten 2023

Fysiske anleggsarbeider i tunnelen vil starte til høsten, og tiden frem til anleggsstart vil gå til prosjektering og planlegging av gjennomføringen.

– Konsekvenser for trafikkavvikling vil vi komme nærmere tilbake til, når vi er ferdig med prosjektering og planlegging i samspill med entreprenøren, avslutter Heimdal.

Aktuelt for fylke(r): Nordland