Statens vegvesen oppgraderer og gjør tunnelene i Oslo tryggere slik at de møter nye krav i Tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg oppgraderer vi og pusser opp tunnelenes infrastruktur.

Aktuelt nå:

  1. Presentasjon fra åpent informasjonsmøte 1. november 2023
  2. Sommer-Høst 2023: Vi oppgraderer Sjølystlokket og Bygdøylokket. Det må påregnes kø og trafikale utfordninger på E18. Spesielt i sommer, men også utover høsten.

  3. Statens vegvesen og Veidekke entreprenør AS signerte kontrakten 14. august.
    Prosjekteringsfasen pågår for fullt og byggestart er planlagt til sommeren 2024. Ring 1 vil da være helstengt mellom krysset st. Olavsgate-Pilestredet og ned til Oslo Spektrum fra sommeren 2024 til 2027.

Følg oss gjerne på Facebook

For mange av tunnelene i Oslo finnes det ikke egne omkjøringsveger. Det betyr at når vi stenger en tunnel, blir det lengre og mer kø andre steder. For at flest mulig skal komme seg raskest mulig fram i anleggsperioden, prioriterer Statens vegvesen kollektivtrafikken.

Derfor er vår anbefaling - hvis du har mulighet til det: Finn alternative ruter eller alternativ transport, sykle eller gå.

Må du ta bilen - beregn ekstra reisetid, og ta hensyn til andre trafikanter!

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Totalkostnad:
4,50 milliarder

Tunneloppgradering i Oslo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Prosjektkontor:
Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen: Møllergata 39, 0179 Oslo

E-post til Ring 1-prosjektet: ring1@vegvesen.no

Prosjektkontor: E18 Bygdøylokket og Sjølystlokket: Sjølyst Marina 0277 Oslo

Kontakter

Elin Hermanstad Havik

Prosjektleder
Telefon:
48 11 85 40
E-post:

Øyvind Christian Sæther

Byggeleder E18 Bygdøylokket Sjølystlokket
Telefon:
977 42974
E-post:

Hanne Barane Haldorsen

Teknisk byggeleder veg E18 Bygdøylokket Sjølystlokket
Telefon:
94980181
E-post:

Andreas Saastad Johannessen

Prosjekteringsleder E18 Bygdøylokket og Sjølystlokket
Telefon:
40466837
E-post:

Marte Kristine Rasmussen Flaathen

Prosjekteringsleder Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen
Telefon:
906 25 823
E-post:

Snorre Olufsen

Byggeleder Ring 1 Hammersborgrunnelen og Vaterlandtunnelen
Telefon:
41532164
E-post:

Erik Rebne Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
95 84 22 48
E-post:

Sist oppdatert: