Statens vegvesen oppgraderer og gjør tunnelene i Oslo tryggere slik at de møter nye krav i Tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg oppgraderer vi og pusser opp tunnelenes infrastruktur.

For mange av tunnelene i Oslo finnes det ikke egne omkjøringsveger. Det betyr at når vi stenger en tunnel, blir det lengre og mer kø andre steder. For at flest mulig skal komme seg raskest mulig fram i anleggsperioden, prioriterer Statens vegvesen kollektivtrafikken.

Derfor er vår anbefaling - hvis du har mulighet til det: Finn alternative ruter eller alternativ transport, sykle eller gå.

Må du ta bilen - beregn ekstra reisetid, og ta hensyn til andre trafikanter.

Les mer om Ring 1-oppgraderingen her

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Totalkostnad:
4,50 milliarder

Tunneloppgradering i Oslo © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Prosjektkontor:
Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen:
Møllergata 39, 0179 Oslo

E-post til Ring 1-prosjektet: ring1@vegvesen.no

Prosjektkontor: E18 Bygdøylokket og Sjølystlokket:
Sjølyst Marina 0277 Oslo

Kontakter

Elin Hermanstad Havik

Prosjektleder
Telefon:
48 11 85 40
E-post:

Halvard Gavelstad

Prosjektleder trafikk
Telefon:
926 64 092
E-post:

Marte Kristine Rasmussen Flaathen

Prosjekteringsleder Ring 1 Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen
Telefon:
906 25 823
E-post:

Snorre Olufsen

Byggeleder Ring 1 Hammersborgrunnelen og Vaterlandtunnelen
Telefon:
41532164
E-post:

Øyvind Christian Sæther

Byggeleder E18 Bygdøylokket Sjølystlokket
Telefon:
977 42974
E-post:

Erik Rebne Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
95 84 22 48
E-post:

Sist oppdatert: