Hammersborgtunnelen er en toløps betongkulvert på Ring 1 fra 1989.

Tunnelen er 380 meter lang, og har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 18 000 kjøretøy.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Hammersborgtunnelen planlagt rehabilitert i 2024/2027

I planforslaget for nytt regjeringskvartal, er det forutsatt at det gjøres tiltak på Ring 1 for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for de nye regjeringsbyggene. I den forbindelse er det planlagt at Hammersborgtunnelen skal senkes, tunnelen skal forlenges mot øst og ramper til Akersgata og brannstasjonen skal stenges.

Prosjektet vil resultere i at traseen helstenges i byggeperioden. Fremdriften til prosjektet avhenger av det nye regjeringskvartalet, og planlagt oppstart av bygge- og rehabiliteringsprosjektet for Hammersborgtunnelen er medio 2024.