Du som reiser kollektivt vil bli berørt av Ring 1-oppgraderingen. Enkelte ruter vil bli berørt når Ring 1 stenger.

Ring 1-oppgraderingen berører kollektivtrafikken i Oslo
Ring 1-oppgraderingen berører kollektivtrafikken i Oslo Foto: Bård Asle Nordbø/ Statens vegvesen

Du som reiser kollektivt i området Ring 1 vil oppleve endringer i hvor bussen kjører. Busser som i dag kjører Ring 1 som del av sin rute vil få endret trasé i perioden Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen er stengt for trafikk.

Endringer i Ruters kollektivtilbud

Prosjektet berører Ruters kollektivtilbud i og i tilknytning til prosjektområdet. Les mer på Ruter.no.

Mer informasjon hos Oslo kommune, Bymiljøetaten

Oslo kommune ved Bymiljøetaten gjør flere avbøtende tiltak for å redusere ulempene prosjektet medfører. Tiltakene kan du lese mer om på Oslo kommunes nettsider

Ring 1-oppgraderingen Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen