Når Ring 1-oppgraderingen starter vil det berøre deg som gående. Se om du må legge om rutinene dine.

Ring 1-oppgraderingen berører deg som gående i Oslo
Ring 1-oppgraderingen berører deg som gående i Oslo Illustrasjon: Nick Night

Ring 1 stenges for trafikk mellom Oslo Spektrum i øst og St. Olavsgate i vest.
Det vil medføre noen endringer for gående. Blant annet vil anleggs- og riggområdet vårt ligge i Pilestredet mellom Hammersborgtunnelens vestre portal og krysset St. Olavsgate. Dette området blir gjerdet inn for å opprettholde sikkerheten for publikum og de som jobber på anlegget.

Pilestredet -St. Olavsgate

I kryssingspunktet ved St. Olavsgate kan du krysse på gateplan via fotgjengerfelt som i dag. Her er prosjektets vestlige inn- og utkjøring til anleggsområdet. Vær obs på anleggskjøretøy med store blindsoner.

Pilestredet -Universitetsgata

Statens vegvesen legger til rette for kryssing på gateplan med fotgjengerfelt og lysregulering. Kryssingen forskyves ca 50 meter lenger vest i Pilestredet for å ta hensyn til Vegvesenets rigg- og anleggsområde.

Pilestredet-Keysers gate

Krysningspunktet skal i utgangspunktet ikke berøres, men endringer kan forekomme.

Akersgata-Hammersborgtunnelen-Mariboesgate

Gangtraseen langs Ring 1 fra Akersgata gjennom Hammersborgtunnelen i retning Mariboesgate frem til Torggata må stenges mens arbeidene pågår. Det samme gjelder gangtraseen på gatenivå mellom Grubbegata og Møllergata.

Hammersborggata -Torggata

I dag er det kryssing på gateplan. Denne vil opprettholdes omtrent som i dag, men må smales noe inn for å opprettholde sikkerheten til publikum og de som jobber på anlegget.

Mer informasjon hos Oslo kommune, Bymiljøetaten

Oslo kommune gjør flere avbøtende tiltak for å redusere ulempene prosjektet medfører. Les mer om Oslo kommunes tiltak i forbindelse med Ring 1-prosjektet kommunes nettsider.

Endringer i Ruters kollektivtilbud

Prosjektet berører Ruters kollektivtilbud i og i tilknytning til prosjektområdet. Les mer på Ruter.no.