Når Ring 1-oppgraderinegn starter vil det berøre sykkelvegen din. Se om du må legge om rutinene dine

Ring 1-oppgraderingen berører deg som sykler
Ring 1-oppgraderingen berører deg som sykler Foto: Eirik Skarstein

Du som sykler vil bli berørt av prosjektet. Sykkelruter må endres som følge av at vi må stenge Ring 1 midlertidig i tre år.

Pilestredet-St. Olavsgate

I kryssingspunktet ved St. Olavsgate kan du krysse på gateplan via fotgjengerfelt som i dag.

Pilestredet-Universitetsgata

Statens vegvesen legger til rette for kryssing på gateplan med fotgjengerfelt og lysregulering. Kryssingen forskyves ca 50 meter lenger vest i Pilestredet for å ta hensyn til Vegvesenets rigg- og anleggsområde.

Hammersborggata-Torggata

I dag er det kryssing på gateplan. Denne vil opprettholdes omtrent som i dag, men må smales noe inn for å opprettholde sikkerheten til publikum og de som jobber på anlegget.

Mer informasjon hos Oslo kommune, Bymiljøetaten

Oslo kommune ved Bymiljøetaten gjør flere avbøtende tiltak for å redusere ulempene prosjektet medfører. Tiltakene kan du lese mer om på Oslo kommunes nettsider

Sykkelruter i Oslo

Oslo har i dag et sykkelvegnett på mer enn 290 km. Les mer om og gjør deg kjent med sykkelvegnettet i byen på Oslo kommunes nettsider.

Endringer i Ruters kollektivtilbud

Prosjektet berører Ruters kollektivtilbud i og i tilknytning til prosjektområdet. Les mer på Ruter.no.