Du som bilist i Oslo sentrum blir berørt av Ring 1-oppgraderingen. Se om du må legge om rutinene dine.

Ring 1-oppgradringen berører trafikken i Oslo sentrum
Ring 1-oppgradringen berører trafikken i Oslo sentrum Foto: Eirik Skarstein

Når vi stenger Ring 1 som følge av arbeidene med Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen vil det føre til endringer i trafikkstrømmen i området.

Trafikken langt utenfor Oslo sentrum vil bli berørt som følge av til opphopning av trafikk og kø. Det vil bli trangt om plassen i et allerede presset vegnett i Oslo sentrum. Det vil rett og slett ikke være plass til alle som i dag kjører.

Statens vegvesen oppfordre deg som privatbilist om la bilen stå dersom du kan, og heller velge alternativ transportmåte. Undersøk om du for eksempel kan kjøre kollektivt, sykle, gå eller en kombinasjon av disse.

Still deg selv noen kontrollspørsmål før du setter deg i bilen:

  • Er reisen nødvendig?
  • Kan du reise kollektivt?
  • Kan du gå eller sykle?
  • Kan du reise på et annet tidspunkt, eventuelt utenom rushtid?

Mer informasjon hos Oslo kommune, Bymiljøetaten

Oslo kommune ved Bymiljøetaten gjør flere avbøtende tiltak for å redusere ulempene prosjektet medfører. Tiltakene kan du lese mer om på Oslo kommunes nettsider

Endringer i Ruters kollektivtilbud

Prosjektet berører Ruters kollektivtilbud i og i tilknytning til prosjektområdet. Les mer på Ruter.no.

Ring 1-oppgraderingen Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen