Både Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen ble bygget i 1989 og tjener oslotrafikken godt og effektivt.

All infrastruktur må fra tid til annen oppgraderes slik at denne fungerer optimalt og trafikksikkerheten opprettholdes også i fremtiden. Nå er det Ring 1-tunnelene sin tur. Vaterlandstunnelen skal oppgraderes med ny infrastruktur. Hammersborgtunnelen krysser under det nye regjeringskvartalet og skal i tillegg bygges om og senkes som et sikkerhetstiltak.

Hammersborgtunnelen

Hammersborgtunnelen er en toløps betongkulvert på Ring 1 fra 1989. Tunnelen er 380 meter lang, og har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 17 400 kjøretøy (2019).

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Vaterlandstunnelen

Vaterlandstunnelen er en ettløpstunnel fra 1989. Tunnelen er 370 meter lang, og har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 13 000 kjøretøy (2019).

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

De viktigste endringene fra dagens vegsystem

  • Hammersborgtunnelen som i dag består av flere sammensatte kulvertsystemer, bygges som sammenhengende ny kulvert fra Akersgata og østover til Møllergata. Tunnelen får ny vertikalgeometri hvor store deler av dagens trasé senkes, og tunnelen forlenges mot øst med ca. 100 meter.
  • Dagsonen mellom tunnelene blir kortere, ca. 70 m i ny situasjon, mot ca. 140 m i dag. Rampene til og fra gatenettet ved Vaterlandtunnelens vestre munning får endret geometri, og senkes sammenlignet med dagens situasjon.
  • Vaterlandstunnelen blir om lag 40 m kortere enn før, da dagens overbygg ved vestre munning fjernes.
  • Rampetilknytninger til Akersgata, Hospitalsgata og Mariboes gate fjernes.
  • Det bygges arkade for gangtrafikk innenfor fasaden i kvartalet Møllergata 24/Hammersborggata 17 (Megazone) for gangtrafikk mellom Mariboes gate og Møllergata. Fortau langs Folkets hus fjernes og erstattes med arkade for gangtrafikk innenfor fasaden.
  • Vaterlandstunnelen skal rehabiliteres, som innebærer blant annet utskiftning av teknisk utstyr, reparasjon av spuntvegger og betong, samt utskiftning av skilt og vifter.