Vaterlandstunnelen er en ettløpstunnel mellom rundkjøringen ved Schweigaards gate og dagsonen ved Deichmanske/Regjerinsgbygget.

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Vaterlandstunnelen rehabiliteres sammen med Hammersborgtunnelen

Planlagt oppstart er i løpet av 2024.