Oktober 2020 ble vi ferdige med E18 Festningstunnelen i Oslo.

Klikk på den blå dråpen for trafikkinformasjon. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Festningstunnelen er ferdig oppgradert

Her er noe av det som er gjort i tunnelen:

 • Bygget nytt teknisk bygg
 • Bygget nytt styrerom for sedimenteringsanlegg
 • Bygget nytt sedimenteringsanlegg 
 • Montert 2100 meter med kabelstiger
 • Montert 12 nye ventilatorer. Til disse er det montert 3000 meter med kraftkabler
 • Montert 5000 meter med langsgående ledelys
 • Montert ny belysning i Vestbanekrysset påkjøringsrampe,198 armaturer. Til disse er det strukket ca. 11000 meter med kraftkabler
 • Montert åtte nye bommer
 • Montert 11 nye LED variable skilt
 • Lagt 10 000m med signalkabel
 • Bygget ny pumpestasjon på Bygdøylokket og utvidet      pumpestasjon B i tunnelen
 • Byttet 28 ITV-kameraer
 • Montert nytt domekamera
 • Montert seks nye kjørefeltsignaler