Statens vegvesen er i gang med planleggingen av oppgradering Sjølyst- og Bygdøylokket på E18 i Oslo.

Sjølyst- og Bygdøylokket © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Bygdøylokket ble oppført i 1959, bygget om i 2001, og består av en traukonstruksjon på E-18 som krysses over av to bruer. Sjølystlokket er 167 meter langt og ble i sin nåværende form åpnet i 2003.

Begge lokkene har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning. ÅDT i tunnelene er rundt 75000 (2021).

Arbeidene som planlegges er:

  • Oppgradering av kulverten til Hoffselva under Sjølystlokket
  • Oppgradering av overvannsystemet
  • Fornying av gaterister og sluk
  • Utskifting av belysning
  • Reparasjon av skulder
  • Fornyelse av betongrekkverk under Bygdøylokket
  • Gjennomføring av trafikksikkerhetsmessige tiltak i dagsone
  • Gjennomføring av tiltak for å utbedre skader i vegbanen
  • Reparasjon av betong
  • Utskifting av enkelte skilt og oppsetting av nye trafikkportaler i dagsone