Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen oppgraderer Sjølyst- og Bygdøylokket på E18 i Oslo. Arbeidene pågår fra sommmeren 2023 til vinteren 2023.

Sjølyst- og Bygdøylokket © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Se mer informasjon og illustrasjoner om prosjektets faser og fremdriftsplan her

Følg oss på Facebook

Nyheter fra tunneloppgradering

Bygdøylokket ble oppført i 1959, bygget om i 2001, og består av en traukonstruksjon på E-18 som krysses over av to bruer. Sjølystlokket er 167 meter langt og ble i sin nåværende form åpnet i 2003.

Begge lokkene har to løp med to gjennomgående kjørefelt i hver retning. ÅDT i tunnelene er rundt 75000 (2021).

Vår-høst 2023: I forbindelse med oppgradering av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 i Oslo vil det bli nedsatt hastighet, innsnevringer av vegbanen og redusert fremkommelighet. Det vil i hovedsak gjelde fra juni til oktober. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå om du kan og heller velge alternativ transport.
Vår-høst 2023: I forbindelse med oppgradering av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 i Oslo vil det bli nedsatt hastighet, innsnevringer av vegbanen og redusert fremkommelighet. Det vil i hovedsak gjelde fra juni til oktober. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå om du kan og heller velge alternativ transport. Illustrasjon: Statens vegvesen
Vår-høst 2023: I forbindelse med oppgradering av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 i Oslo vil det bli nedsatt hastighet, innsnevringer av vegbanen og redusert fremkommelighet. Det vil i hovedsak gjelde fra juni til oktober. Kartillustrasjonen viser alternative veger du kan bruke for å unngå å kjøre gjennom vegarbeidsområdet.
Vår-høst 2023: I forbindelse med oppgradering av Sjølystlokket og Bygdøylokket på E18 i Oslo vil det bli nedsatt hastighet, innsnevringer av vegbanen og redusert fremkommelighet. Det vil i hovedsak gjelde fra juni til oktober. Kartillustrasjonen viser alternative veger du kan bruke for å unngå å kjøre gjennom vegarbeidsområdet. Illustrasjon: Statens vegvesen

Arbeidene som planlegges er:

  • Oppgradering av kulverten til Hoffselva under Sjølystlokket
  • Oppgradering av overvannsystemet
  • Fornying av gaterister og sluk
  • Utskifting av belysning
  • Reparasjon av skulder
  • Fornyelse av betongrekkverk under Bygdøylokket
  • Gjennomføring av trafikksikkerhetsmessige tiltak i dagsone
  • Gjennomføring av tiltak for å utbedre skader i vegbanen
  • Reparasjon av betong
  • Utskifting av enkelte skilt og oppsetting av nye trafikkportaler i dagsone