E18-arbeidene på Sjølyst går mot slutten.

Arbeidene på E18 nærmer seg slutten. Vi er ferdige med oppgraderingsarbeidene i tunnellokkene og alle elementene til Hoffselva kulvert under Sjølystlokket er satt på plass. Det gjenstår noen mindre arbeider som medfører toveis trafikk i ett løp. Det vil bli informert spesifikt i forkant av disse arbeidene når de skal gjennomføres.

Vi jobber nå med å fylle tilbake masser over kulverten.

Siste finpuss til våren

Siste asfaltlag og beplanting gjøres til våren når temperaturen stiger og det er vær til disse arbeidene.

Gang- og sykkelvegen i midlertidig trasé

Ved Sjølystlokket og marinaen: gang- og sykkelvegen legges om midlertidig forbi anleggsområdet.
Ved Sjølystlokket og marinaen: gang- og sykkelvegen legges om midlertidig forbi anleggsområdet.

Som følge av arbeidene med ny kulvert under Sjølystlokket måtte vi legge om gang- og sykkelvegen. Denne blir lagt tilbake i sin opprinnlige trasé i desember 2023. Vi kommer tilbake til dato når denne fastsatt. Gang- og sykkelvegen blir asfaltert, men det siste laget legges til våren sammen med beplanting.

Statens vegvesen oppfordrer de som ferdes på gang- og sykkelvegen om å respektere hverandre og vise hensyn til hverandre.

Sjølyst- og Bygdøylokket