Det blir anleggsarbeid i krysset St. Olavsgate x Fredriks gate ved Halvdan Kjerulfs plass i uke 25. Estimert varighet fra 17.06.24 til 21.06.24.

Dette er en del av de forberedende arbeider som utføres for at Ring-1 tunnelene kan stenge 1. juli.

Krysset må bygges om for å legge bedre til rette for at bussene vestfra på St. Olavs gate får en bedre sving sørover på Fredriksgate

For mer informasjon om ruteendring for bussene på Ring 1 fra 1. juli kan du lese her: https://ruter.no/nyheter/ring-1/

Arbeidene gjennomføres på hverdager mellom 07:00 og 19:00

Det må påregnes noe støy og redusert fremkommelighet i perioden anleggsarbeidene pågår.

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte prosjektleder trafikk i Statens vegvesen

Halvard Gavelstad
926 64 092
halvard.gavelstad@vegvesen.no

Krysset St. Olavsgate x Fredriks gate må bygges om for å legge til rette slik at bussene klarer svingen fra vest mot sør. Arbeidene er ett av flere forberedende arbeider som må gjøres før Ring 1-tunnelene stenger 1. juli.
Krysset St. Olavsgate x Fredriks gate må bygges om for å legge til rette slik at bussene klarer svingen fra vest mot sør. Arbeidene er ett av flere forberedende arbeider som må gjøres før Ring 1-tunnelene stenger 1. juli. Illustrasjon: Statens vegvesen/ Google maps
Aktuelt for fylke(r): Oslo