Under arbeid, ferdig 2021

 • E16 Flenjatunnelen
 • E16 Gudvangatunnelen
 • E16 Arnanipatunnelen
 • E39 Munkebotntunnelen

Oppstart 2021

Under arbeid, ferdig 2022

 • E39 Eikefettunnelen

Oppstart 2022

 • E39 Skrikebergtunnelen
 • E39 Jernfjelltunnelen
 • E39 Glaskartunnelen
 • E39 Uføretunnelen
 • E16 Dalevågtunnelen
 • E16 Dalseidtunnelen
 • E16 Trollkonetunnelen
 • E16 Hyvingstunnelen
 • E16 Hernestunnelen
 • Rv. 555 Damsgårdstunnelen
 • Rv. 555 Nygårdstunnelen

Oppstart etter 2022

 • E16 Lærdalstunnelen
 • E39 Bogstunnelen
 • E39 Kjøshammartunnelen
 • E39 Breisvortunnelen
 • E39 Kongenestunnelen
 • E39 Maragjøltunnelen

Oppstart 2030

Oppstart etter at ny E16 Arna-Stanghelle er ferdig (2030?)

 • E16 Hettetunnelen
 • E16 Jamnatunnelen
 • E16 Bogetunnelen
 • E16 Trengereidtunnelen
 • E16 Risnestunnelen
 • E16 Romslotunnelen

Tunneler i Bypakke Bergen

Oppstart ikke bestemt

 • E39 Eidsvågtunnelen
 • E39 Fløyfjelltunnelen
Tunneloppgradering Vestland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)