Pågåande prosjekt

Kommande prosjekt

Oppstart etter 2030

Oppstart etter at ny E16 Arna–Stanghelle er ferdig:

  • E16 Hettetunnelen
  • E16 Jamnatunnelen
  • E16 Bogetunnelen
  • E16 Trengereidtunnelen
  • E16 Risnestunnelen
  • E16 Romslotunnelen
Tunneloppgradering Vestland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)