Sommeren 2022 startet arbeidene med utbedringen av E39 Uføretunnelen ved Jektvik på Stord.

E39 Uføretunnelen på Stord. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunnelen er 610 meter lang og ble åpnet 1. oktober 2004, tunnelen er en del an TEN-T vegnettet i Norge der det i gjennomsnitt passerer det om lag 4000 kjøretøy i døgnet.

Utbedringene som utføres både inni og utenfor tunnelen gjøres for å oppfylle kravene i den Europeiske tunnelsikkerhetsforskriften som Norge er pålagt å følge.
Arbeidet som skal utføres:

  • Alt elektronisk utstyr i tunnelene skal byttes ut
  • Nye SOS-skap for brannslukker og tunnelstyring
  • Nødtelefoner etableres sammen med brannslukker i alle skap.
  • Nye antennekabler for DAB-radio og nødetatenes radiosamband.
  • Bommer med rødt varsellys og kameraovervåking av dagsoner.
  • Ny og bedre belysning i heng, samt også sammenhengende rømningslys igjennom hele tunnelen.
  • Nytt tekniske bygg utenfor tunnelmunningen i sør.

Den gamle E39 på utsiden av Uføretunnelen som siden 2004 har vært benyttet som sykkel- og gangvei blir nå tatt i bruk igjen som omkjøringsvei på natten. Trafikken vil bli regulert av trafikkdirigenter, da i én retning av gangen. Arbeidet starter første uken i august, og tunnelen holdes stengt sju netter i uka fra kl. 21.00 til kl. 06.00 og kommer til å vare ut året 2022.

Roxel Infra AS er hovedentreprenør og Stord anlegg er underentreprenør.