Arbeid med oppgradering er planlagt å starte i 2026.

Lotetunnelen, Maragjøltunnelen, Breisvortunnelen, Kongenesettunnelen og Kjøshammartunnelen på E39. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunnelene skal oppgraderes for å oppfylle kravene til tunnelsikkerhetsforskriften (Lovdata)

E39 Lotetunnelen

Tunnelen er 2859 meter lang og sto ferdig 1966, tunnelen er den del av TEN-T vegnettet der det i gjennomsnitt passerer om lag 1650 kjøretøy i døgnet. Tunnelen ligger i Stad kommune. Oppgradering starter 2028-2030.

E39 Maragjøltunnelen

Tunnelen er 855 meter lang og sto ferdig 1992, tunnelen er den del av TEN-T vegnettet der det i gjennomsnitt passerer om lag 1350 kjøretøy i døgnet. Tunnelen ligger i Stad kommune. Oppgradering starter i 2026.

E39 Breisvortunnelen

Tunnelen er 1382 meter lang og sto ferdig 1992, tunnelen er den del av TEN-T vegnettet der det i gjennomsnitt passerer om lag 1350 kjøretøy i døgnet. Tunnelen ligger i Stad kommune. Oppgradering starter i 2026.

E39 Kongenestunnelen

Tunnelen er 1118 meter lang og sto ferdig 1992, tunnelen er den del av TEN-T vegnettet der det i gjennomsnitt passerer om lag 1300 kjøretøy i døgnet. Tunnelen ligger i Stad kommune. Oppgradering starter i 2026.

E39 Kjøshammartunnelen

Tunnelen er 813 meter lang og sto ferdig 1969, tunnelen er den del av TEN-T vegnettet der det i gjennomsnitt passerer om lag 2450 kjøretøy i døgnet. Tunnelen ligger i Volda kommune. Oppgradering starter i 2027-2028.

Arbeidene som skal gjøres:

  • Nødtelefonskap
  • Kameraovervåkning
  • DAB-radio med mulighet for innsnakk
  • Nye bommer med rødt varsellys
  • Ny belysning og ledelys
  • Havarilommer
  • Vann- og frostsikring
  • Havarinisjer
  • Nye tekniske bygg

På grunn av arbeidene med oppgradering av tunnelen vil det bli trafikkregulering.
Informasjon om tunnelen og arbeidene vil bli oppdatert underveis.