Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Borgund og Selta er to tunneler på E16. Tunnelene skal oppgraderes. Arbeidene varer fram til mars 2023.

Borgundtunnelen og Seltatunnelen på E16. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Borgundtunnelen er 3053 meter lang og sto ferdig juli 2004. Seltatunnelen, som er 1630 meter lang, ble åpnet en måned tidligere.

Arbeidene som skal gjøres:

  • Bygge ny vann- og frostsikring
  • Bygge ny overvannshåndtering med oljeutskiller for rensing av vann
  • Bygge nye stengepunkter med bedre skilting
  • Bygge nye tekniske bygg utenfor tunnelene
  • Fjellsikring og sprengningsarbeider i og utenfor tunnelene
  • Montere ny belysning
  • Montere ny ventilasjon
  • Montere nye og flere nødskap med brannslukker og nødtelefon
  • Montere nye rømningslys
  • Montere nytt elektrisk anlegg og styresystemer

På grunn av arbeidene med oppgradering av tunnelene er det trafikkregulering om nettene med omkjøring og ledebil.

Mandag til fredag er det trafikkreguleringer fra og med kl. 20:00 til og med kl. 06:00. Natt til fredag avsluttes kolonnekjøringen kl. 03:30.

Oppstilling for kolonnekjøring er på fv. 630, og det er beitemarker rett ved vegen. Vi ber bilister om ikke å kaste søppel ut av bilen mens de venter noe som kan være farlig for beitende dyr.

Kontakt: