Sommeren 2022 starter prosjektet med navnet «E16 Dalevåg, Dalseid, Trollkone, Hyving- og Hernestunnelen tunneloppgradering».

Dalevågtunnelen, Dalseidtunnelen, Trollkonetunnelen, Hyvingtunnelen og Hernestunnelen på E16. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunnelene skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene ligger i Vaksdal og Voss kommuner.

Dalevågtunnelen

1398 meter lang. ÅDT: 5445. Maksimal stigning på 1,4 prosent. En ny havarinisje skal etableres. Det skal sprenges ut et fjellrom for teknisk bygg, samt etableres havarilomme i dagsone på østsiden av tunnelen. Nytt teknisk bygg i dagsone på vestsiden. Dalevågtunnelen skal være ferdig i mars 2025.

Dalseidtunnelen

1809 meter lang, ett løp. ÅDT: 4303. To nye havarinisjer. Det skal sprenges ut fjellrom for tekniske bygg. Portalen på vestsiden skal forlenges med 30-50 meter. Dette arbeidet er under prosjektering. Tunnelen skal være ferdig oppgradert i løpet av juni 2025.

Trollkonetunnelen

722 meter lang. ÅDT: 4303. Ny havarinisje, fjellrom skal sprenges ut for teknisk bygg. Tunnelen skal være ferdig oppgradert i løpet av juni 2025.

Hyvingtunnelen

1349 meter lang. ÅDT: 4303. Ny havarinisje, fjellrom for teknisk bygg. En havarilomme i dagsonen på vestsiden. Tunnelen skal være ferdig oppgradert i løpet av juni 2025.

Hernestunnelen

510 meter lang. ÅDT: 4600. Maksimal stigning på 3,2 prosent. Nytt teknisk bygg i dagsone på østsiden av tunnelen. Hernestunnelen skal være ferdig i desember 2024.

Dette skal gjøres

Til sammen utgjør de fem tunnelene nesten nesten seks kilometer med tunnel som skal oppgraderes. Mesteparten av alt elektronisk utstyr i tunnelene skal byttes ut:

 • Nødtelefonskap
 • Kameraovervåkning
 • DAB-radio med mulighet for innsnakk
 • Nye bommer med rødt varsellys
 • Ny belysning og ledelys
 • Havarilommer
 • Vann- og frostsikring
 • Havarinisjer
 • Nye tekniske bygg

Trafikkavvikling

Det er mulighet for omkjøring for personbiler over Hamlagrø. Tunge kjøretøy har omkjøring på fylkesveg 49 og fylkesveg 79 om Hardanger. Her er det høydebegrensning på fire meter.

Kontakter:

 • Byggeleder Eirik Røthe, e-post: , mobil: 412 06 131
 • Kommunikasjonsrådgiver Ole Kristian Åset, e-post: , mobil: 992 51 139