Sommeren 2022 startet prosjektet med navnet «E16 Dalevåg, Dalseid, Trollkone, Hyving- og Hernestunnelen tunneloppgradering».

Dalevågtunnelen, Dalseidtunnelen, Trollkonetunnelen, Hyvingtunnelen og Hernestunnelen på E16. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunnelene skal oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelene ligger i Vaksdal og Voss kommuner. Fra januar 2024 foregår arbeidet i Dalseidtunnelen, Trollkonetunnelen og Hyvingtunnelen. Hernes- og Dalevågtunnelene er stort sett ferdig oppgradert.

Oversikt over nye stengetider med timesavganger natt fra januar -24.

Dalevågtunnelen

1398 meter lang. ÅDT: 5445. Maksimal stigning på 1,4 prosent. En ny havarinisje skal etableres. Det skal sprenges ut et fjellrom for teknisk bygg, samt etableres havarilomme i dagsone på østsiden av tunnelen. Nytt teknisk bygg i dagsone på vestsiden. Dalevågtunnelen skal være ferdig i løpet av 2024.

Dalseidtunnelen

1809 meter lang, ett løp. ÅDT: 4303. To nye havarinisjer. Det skal sprenges ut fjellrom for tekniske bygg. Portalen på vestsiden skal forlenges med 30-50 meter. Dette arbeidet er under prosjektering. Tunnelen skal være ferdig oppgradert i løpet av 2025.

Trollkonetunnelen

722 meter lang. ÅDT: 4303. Ny havarinisje, fjellrom skal sprenges ut for teknisk bygg. Tunnelen skal være ferdig oppgradert i starten av 2025.

Hyvingtunnelen

1349 meter lang. ÅDT: 4303. Ny havarinisje, fjellrom for teknisk bygg. En havarilomme i dagsonen på vestsiden. Tunnelen skal være ferdig oppgradert i starten av 2025.

Hernestunnelen

510 meter lang. ÅDT: 4600. Maksimal stigning på 3,2 prosent. Nytt teknisk bygg i dagsone på østsiden av tunnelen. Hernestunnelen vil være ferdig våren 2024.

Dette skal gjøres

Til sammen utgjør de fem tunnelene nesten nesten seks kilometer med tunnel som skal oppgraderes. Mesteparten av alt elektronisk utstyr i tunnelene skal byttes ut:

 • Nødtelefonskap
 • Kameraovervåkning
 • DAB-radio med mulighet for innsnakk
 • Nye bommer med rødt varsellys
 • Ny belysning og ledelys
 • Havarilommer
 • Vann- og frostsikring
 • Havarinisjer
 • Nye tekniske bygg

Trafikkavvikling

Tunnelene er stengt på natt, med gjennomkjøring i kolonne hver time.

Kontakter:

 • Prosjektleder Eirik Røthe, e-post: , mobil: 412 06 131
 • Kommunikasjonsrådgiver Ole Kristian Åset, e-post: , mobil: 992 51 139