Arbeid med oppgradering er planlagt å starte i 2024.

Bogstunnelen på E39 © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunnelen skal oppgraderes for å oppfylle kravene til tunnelsikkerhetsforskriften (Lovdata)

Bogstunnelen er 3482 meter lang og sto ferdig 2004, tunnelen er den del av TEN-T vegnettet der det i gjennomsnitt passerer om lag 1950 kjøretøy i døgnet. Tunnelen ligger i Høyanger kommune.

Arbeidene som skal gjøres:

  • Nødtelefonskap
  • Kameraovervåkning
  • DAB-radio med mulighet for innsnakk
  • Nye bommer med rødt varsellys
  • Ny belysning og ledelys
  • Havarilommer
  • Vann- og frostsikring
  • Havarinisjer
  • Nye tekniske bygg

På grunn av arbeidene med oppgradering av tunnelen vil det bli trafikkregulering.

Informasjon om tunnelen og arbeidene vil bli oppdatert underveis.