Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Førebuande arbeid skal gjerast i 2025, og arbeidet i sjølve tunnelen startar i byrjinga av 2026.

Lærdalstunnelen på E16. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunnelen skal oppgraderes for å oppfylle kravene til tunnelsikkerhetsforskriften (Lovdata)

Lærdalstunnelen er verdens lengste vegtunnel med en lengde på 24509 meter. Tunnelen stod ferdig i 2000 og inngår i TEN-T vegnettet. Den gjennomsnittlige døgntrafikken for tunnelen er ca. 2000 kjøretøyer, med en tungtrafikkandel på 26 %. Tunnelen ligger i kommunene Aurland og Lærdal.

Arbeidene omfatter blant annet:

 • Bygging av nye tekniske bygg i tunnel – 24 stk i alt
 • Sprengning og sikring av bergrommene for disse byggene
 • Etablering av havarilommer ved alle tekniske bygg
 • Utvidelse av snunisjer i tunnelen
 • Nødskap med telefon og brannslukkere for hver 250 meter
 • Kameraovervåkning
 • DAB-radio med mulighet for innsnakk
 • Nye bommer og skilt
 • Ny belysning og ledelys
 • Nødnett
 • Ny og forbedret ventilasjon i tunnelløpet
 • Nye avtrekksvifter for utlufting til Tynjadalen
 • Rensebasseng for vaskevann og utskillelse av giftig og brannfarlig væske

På grunn av store spenninger i berget gjennom Lærdalstunnelen vil arbeidene med denne tunnelen bli særlig krevende.

Det pågår arbeid med reguleringsplaner for å sikre kolonneoppstilling og masselagring i begge kommuner. Det er en målsetting at massene skal kunne benyttes og forvaltes av kommunene i årene fremover.

Grunnet nødvendig tid til planavklaringer for forholdene nevnt over og at kontrahering av oppdraget vil være krevende, forventes oppstart av selve tunneloppgraderinga først mot slutten av 2025. Det første som gjøres er å bygge kolonneoppstillingsplasser for tunge kjøretøy. Dette starter i 2024.

Når de tyngste arbeidene med sprengning og sikring er utført vil det være mulig i noe større grad å slippe trafikk gjennom samtidig med at det pågår anleggsarbeid på natt, men det kan ikke påregnes noen kontinuerlig avvikling annet enn på dagtid. Også da må det forutsettes visse ulemper med kortere strekninger med kolonner.