Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E16 Bjørkhaug- og Sætretunnelen er oppgradert for å heve sikkerhetsnivået.

Bjørkhaugtunnelen og Sætretunnelen på E16. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Arbeidet i Bjørkhaug- og Sætretunnelene var ferdig høsten 2023. Tunnelene har fått full oppgradering av både elektrisk, og teknisk utstyr, og stetter nå dagens krav til tunnelstandard.

Arbeid som er utført:

 • Bygge ny vann- og frostsikring
 • Bygge ny overvannshåndtering med oljeutskiller for rensing av vann
 • Bygge nye stengepunkter med bedre skilting
 • Bygge nye tekniske bygg utenfor tunnelene
 • Fjellsikring og sprengningsarbeider i og utenfor tunnelene 
 • Legge inn slukkevann til brannvesenet
 • Montere ny belysning
 • Montere ny ventilasjon
 • Montere nye og flere nødskap med brannslukker og nødtelefon
 • Montere nye rømningslys
 • Montere nytt elektrisk anlegg og styresystemer
Kart E16 tunneloppgradering Bjørkhaug og Sætretunnelen.
Kart E16 tunneloppgradering Bjørkhaug og Sætretunnelen. Illustrasjon: Statens vegvesen