E16 Bjørkhaug- og Sætretunnelen oppgraderes for å heve sikkerhetsnivået.

Bjørkhaugtunnelen og Sætretunnelen på E16. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Arbeidene starter medio februar med sprengningsarbeider. Sprengningene blir på dagtid og vil medføre kortere stans på inntil ti minutter i trafikkavviklingen. I begynnelsen av mars starter arbeidene inne i tunnelene. Anlegget skal være ferdig våren 2023.

I hele anleggsperioden legges det opp til nattarbeid fra kl. 22:00 til kl. 05:30. I denne perioden blir det omkjøring på Peter Jebsens vei gjennom Ytra Arna. Omkjøringen blir i kolonne med ledebil. 

Arbeid som skal gjøres:

 • Bygge ny vann- og frostsikring
 • Bygge ny overvannshåndtering med oljeutskiller for rensing av vann
 • Bygge nye stengepunkter med bedre skilting
 • Bygge nye tekniske bygg utenfor tunnelene
 • Fjellsikring og sprengningsarbeider i og utenfor tunnelene 
 • Legge inn slukkevann til brannvesenet
 • Montere ny belysning
 • Montere ny ventilasjon
 • Montere nye og flere nødskap med brannslukker og nødtelefon
 • Montere nye rømningslys
 • Montere nytt elektrisk anlegg og styresystemer

På dag- og kvelds-tid utføres annet arbeid som ikke berører trafikkavviklingen, men tyngre arbeid som f.eks. sprengningsarbeid må utføres ved stengt tunnel på natt.

Vi anstrenger oss for å unngå støyende arbeider, spesielt på nattestid, men naboer må regne med tidvis noe støy fra arbeidene. Ved spesielt støyende aktiviteter vil det bli varslet på forhånd.

Vi håper det er forståelse for dette arbeidet, og vi håper på et godt samarbeid i tiden fremover. I byggeperioden kommer vi til å sende ut varsling med SMS og talemelding til fasttelefon dersom det skulle bli nødvendig.

Kontakt:

Kart E16 tunneloppgradering Bjørkhaug og Sætretunnelen.
Kart E16 tunneloppgradering Bjørkhaug og Sætretunnelen. Illustrasjon: Statens vegvesen