Statens vegevesen er no ferdige med oppgradering av Arnanipa-, Bjørkhaug- og Sætretunnelane. No er det fri ferdsel i alle tre.

Tjenestebil med lys utenfor Arnanipatunnelen i kveldsbelysning.
Arnanipatunnelen er ferdig oppgradert, og det er også Sætre- og Bjørkhaugtunnelene på E16 aust for Bergen. (Foto: Bjarte Kaland Hestenes, Statens vegvesen)

- Me vil takke trafikantar og naboar for stort tolmod medan tunnelane er blitt oppgraderte. Folk har måtte passe på stengetider, og det har vore høg trafikk på omkøyringsvegane i periodar. Prosjektet har vore langdrygt, med start tilbake i 2019, men no er me endeleg ferdige, seier byggeleiar Eirik Berentsen i Statens vegvesen.

Dei tre tunnelane har fått ny belysning og ventilasjon, samt moderne sikkerheitsutstyr. Det er lagt ned meir enn 10,2 mil elkraftkabel i tunnelene, samt over 20 mil med fiberkabel. Til sammen er det sprengt ut 5000 kubikkmeter stein frå dei tre tunnelane, og det er satt inn 1300 sikringsboltar.

I Arnanipatunnelen er det også montert radarsystem med automatisk detektering av uventa hendingar, og heilt nye fotoboksar som tek fartssyndarane.

Mykje arbeid med fjellet

I tillegg er det særs mykje skjult teknisk utstyr som ligg i tak, golv og veggar. I Bjørkhaugtunnelen var det behov for meir fjellsikring enn forventa, og det er utført vass- og frostsikring i heile tunnelen si lengde. I Arnanipa måtte dei gjere meir sprengningsarbeid enn dei hadde tenkt, og det vart meir utfordrande å få nok plass til alle kablar og dreneringssystem for vatn, noko som førte til meirarbeid.

- Entreprenøren fekk ½ års tidsforlenging på kontrakten, men andre forseinkingar kom i tillegg. Me fekk også corona-pandemien i store delar av anleggsperioden, samt at krigen i Europa som har påverka marknad og leveransesituasjon den siste delen av prosjektet. Totalt sett er me no i mål rundt to år etter opphaveleg plan, seier Berentsen.

Stettar dagens krav

Vegvesenet overtok dei ferdige tunnelane frå hovudentreprenør Risa AS i sommar, og fram til no har entreprenøren vore ute og retta feil frå mangelliste etter overtakinga. No er alt sjekka ut, og tunnelane blir sett i vanleg drift framover.

-Me gler oss over å overlevere tre moderniserte tunnelar til brukarane, som no stettar dagens tekniske standard og er lettare å ha oversikt på for vegtrafikksentralen, seier Berentsen.

Dette er gjort i tunnelane:

 • 5 tekniske bygg
 • 5000 m3 sprenging, strossing og pigging
 • 1300 sikringsboltar
 • 1300 m3 sprøytebetong
 • 13000 m2 PE skum
 • 300 m drens- og overvassleidning
 • 87 kummar for overvatn, vatn og avløp
 • 150 trekkekummar
 • 40000 m2 med asfalt
 • 4500 m føringskant av betong og betongrekkverk
 • 550 m stålrekkverk
 • 19000 m veimerking
 • 5 hovudtavler
 • 5 naudstraumstavler
 • 34 naudstasjonsskap
 • 78 automatikkskap
 • 2 naudstasjonskiosk
 • 2 telefonsentral
 • 5 UPS
 • 8 bommar
 • 18 biletpunktskilt (RGB)
 • 95 skilt
 • 58 videokamera
 • 967 led armatur
 • 52 impulsventilatorer med ramme
 • 4300 m kabelstige
 • 102500 m elkraftkabel
 • 11200 m signalkabel
 • 21500 m fiberkabel
 • 3400 m strålekabel
 • 134000 m trekkerøyr
 • 8600 m kabelgrøft
 • 152 trekkekummar
 • komplett jordingsanlegg
Aktuelt for fylke(r): Vestland, Bergen, Vaksdal