Startar oppgradering av tunnelar ved Dale

— Fem tunnelar på E16 mellom Stanghelle og Voss skal oppgraderast dei komande tre åra. Det betyr kolonnekøyring og stenging på kvelds- og nattestid.