Kolonneplass i Aurland på høyring

— Kolonneoppstillingsplass langs E16 i Aurland er ute på høyring med frist 12. april. Dette er ein del av førebuinga til oppgradering av Lærdalstunnelen.

Nye stengetider på E16 ved Dale

— Tunneloppgraderinga på E16 Bergen-Voss går no inn i ein ny fase på strekninga Dalseid-Bolstad, med kolonnar også i helgane.

Ferdige med E16-tunnelene ved Arna

— Statens vegevesen er no ferdige med oppgradering av Arnanipa-, Bjørkhaug- og Sætretunnelane. No er det fri ferdsel i alle tre.

Starter arbeidet i E39 Glaskartunnelen

— Arbeidet med å rehabilitere E39 Glaskartunnelen starter mandag 21. august. Arbeidet vil medføre stenging, omkjøring og utfordrende innsnevringer.