Stenger løp i Glaskartunnelen 3. - 6. mai

— Sørgående felt på E39 (mot Bergen) blir stengt helgen 3.- 6. mai, i forbindelse med oppgradering av Glaskartunnelen. Vi oppfordrer til redusert bilbruk.

Stenger løp i Damsgårdtunnelen

— Helgen 5. - 8. april bli løp mot vest i Damsgårdtunnelen stengt, grunnet gravearbeid under oppgraderingen.

Kolonneplass i Aurland på høyring

— Kolonneoppstillingsplass langs E16 i Aurland er ute på høyring med frist 12. april. Dette er ein del av førebuinga til oppgradering av Lærdalstunnelen.

Nye stengetider på E16 ved Dale

— Tunneloppgraderinga på E16 Bergen-Voss går no inn i ein ny fase på strekninga Dalseid-Bolstad, med kolonnar også i helgane.

Ferdige med E16-tunnelene ved Arna

— Statens vegevesen er no ferdige med oppgradering av Arnanipa-, Bjørkhaug- og Sætretunnelane. No er det fri ferdsel i alle tre.

Starter arbeidet i E39 Glaskartunnelen

— Arbeidet med å rehabilitere E39 Glaskartunnelen starter mandag 21. august. Arbeidet vil medføre stenging, omkjøring og utfordrende innsnevringer.