Helgen 5. - 8. april bli løp mot vest i Damsgårdtunnelen stengt, grunnet gravearbeid under oppgraderingen.

- Damsgårdtunnelen er en gammel tunnel som virkelig trenger modernisering og nytt sikkerhetssystem. Som del av oppgraderinga av tunnelen blir vi dessverre nødt til å stenge det ene løpet helt kommende helg, sier byggeleder Lennart Strøm i Statens vegvesen.  

Tunnelen stenger fredag 5. april kl. 20:00 og åpner ikke igjen før mandag 08. april kl. 05:30.

Helgen 5. til 8. april skal kjørebanen i det ene løpet av rv. 555 Damsgårdtunnelen graves opp for å krysse vegen med rør og trekkerør. Bildet viser da tilsvarende operasjon ble gjort i Glaskartunnelen for noen måneder siden.
Helgen 5. til 8. april skal kjørebanen i det ene løpet av rv. 555 Damsgårdtunnelen graves opp for å krysse vegen med rør og trekkerør. Bildet viser da tilsvarende operasjon ble gjort i Glaskartunnelen for noen måneder siden.

- Vi er smertelig klar over at vil medføre store trafikale utfordringer når vi stenger tunnelløpet,  og derfor oppfordrer vi folk til å begrense kjøringa denne helgen. De som er nødt til å kjøre, må velge omkjøringsvei via Fjøsanger, sier Strøm.

Skiltet omkjøringsvei er E39 Fjøsangerveien – Fv.556 Straumeveien – Fv.574 Bjørgeveien og Fv557 Knappetunnelen.

Kart over omkjøringsruta
Kart over omkjøringsruta

Men trafikk fra vest som skal inn til Bergen sentrum kjører Damsgårdtunnelen som vanlig, og ikke omkjøringsruta!

Veien skal graves opp

I løpet av helgen skal veien graves over på flere steder, både inne i tunnelen og utenfor portalen mot vest.

- Det skal legges ned trekkerør for elektriske anlegg, avløpsrør som går til renseanlegg og vannrør som skal forsyne brannvannsuttak inne i tunnelen. Dette er arbeid som vi ikke får gjort mens trafikken går, sier byggeleder Strøm.

Mye er utført

Oppgraderinga av Damsgårdtunnelen har pågått siden i høst, og mye arbeid er utført. I første del av anleggsperioden har entreprenøren fokusert på arbeid i løpet fra sentrum mot vest. Det er blant annet sprengt ut en havarinisje på ca. 90 meter, og det er sprengt ut en stor fjellhall som går på tvers av tunnelløpet. Denne går ca. 28 meter inn, for å få plass til et nytt teknisk bygg som forsyner tunnelen med strøm og har styringssystem til alt sikkerhetsutstyr.

Det er også sprengt ut åtte små nisjer for plass til brannvannsuttak, og alle gamle lys i tunnelen er tatt ned. Snart er de ferdige å montere kabelbro i taket, og arbeidet med å få opp nye lys starter etter påske.

Starter i andre løpet til sommeren

Det er støpt nytt betongrekkverk på ene siden gjennom tunnelløpet, og snart starter montering av nye nødskap med brannvarslingsutstyr over rekkverket. Det er også satt opp tre tekniske bygg, ett inne i tunnelen og et ute på hver side.

- Vi planlegger å starte arbeid i løpet mot sentrum i løpet av sommeren. Her er det tilsvarende arbeid som skal utføres, bortsett fra at her blir det ikke sprenging slik som i løp fra sentrum, sier Strøm.

Oppgraderinga av Damsgårdtunnelen skal være fullført innen høsten 2025.

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Bergen