Arbeidet i Damsgårdtunnelen starter 18. september, og folk må tilpasse seg en ny trafikksituasjon i Bergen de neste to åra.

Foto av Damsgårdtunnelen fra øst, med buss i forgrunnen.
Trafikken blir påvirket når Damsgårdtunnelen skal oppgraderes. (Foto: Ole Kr Åset, Statens vegvesen)

- Så å si alt i tunnelen skal byttes ut, samtidig som tunnelen skal være sikker og åpen for trafikk på dagtid. Dette blir utfordrende, men arbeidet er godt planlagt og vi har en flink entreprenør med oss, sier byggeleder Ruben Onarheim i Statens vegvesen.

Både inni og utenfor tunnelen på rv. 555 skal det utføres omfattende anleggsarbeider. Noe av det første som skal skje, er å sprenge ut en fjellhall med havarilomme midt inne i tunnelløpet fra sentrum. Her skal det bygges et stort nytt teknisk bygg som skal betjene deler av den nye installasjonen.

- Eksisterende utstyr i tunnelen er i meget dårlig stand, og oppgraderinga er helt nødvendig for å holde tunnelen åpen for trafikk, sier Onarheim.

Stenginger fra 18. september

Første stengning blir mandag 18. september i løp fra sentrum. Arbeidet vil primært skje i løp fra sentrum i starten av prosjektet, men det vil også tidvis være behov for å stenge løp mot sentrum.

Kun ett løp kan stenges om gangen. Et unntak til dette er ved sprengning. Da vil det være behov for å stenge motgående løp i en kort periode når salven går på grunn av sikkerhet. Sprengningsarbeidet starter i begynnelsen av oktober.

Stengetider:

  • Løp fra sentrum:
  • søndag -fredag 20:00 –05:30
  • fredag –lørdag 20:00 –07:00
  • lørdag –søndag 20:00 –07:30

 

  • Løp mot sentrum:
  • søndag –fredag 19:00 –05:30
  • fredag –lørdag 19:00 –07:00
  • lørdag –søndag 19:00 –07:30

Senere i prosjektet kan det bli aktuelt å utvide stengetidene ut over morgenen i helg til 09:00 lørdag og 10:00 søndag.

For noen arbeidsoperasjoner som skal utføres vil det også være behov for å stenge tunnelen igjennom helg fra fredag kveld til mandag morgen sammenhengende. Dette vil bli planlagt og varslet spesielt, og antallet slike stengninger vil være begrenset til det som absolutt er nødvendig. Det vil i perioder også være behov for å stenge noen av rampene i tunnelen.

Skiltet omkjøringsvei blir E39 Fjøsangerveien – Fv.556 Straumeveien – Fv.574 Bjørgeveien og Fv557 Knappetunnelen.

-Folk må tilpasse seg

- Det kommer til å bli kø når tunnelen stenger. Vi oppfordrer alle som kan, til å tilpasse kjøring til tidspunktene tunnelen er åpen. De som ikke har muligheten til det, oppfordres til å velge kollektivt, sier Onarheim.

Kart som viser anbefalt omkjøringsrute via Kråkenes, Straume og Knappetunnelen.
Kart over anbefalt omkjøringsveg.

De som må kjøre i tidsrommet tunnelen er stengt, oppfordres til å velge skiltet omkjøringsvei og beregne god tid. Øvrige omkjøringsveier er mindre egnet, og hvis mange velger disse, vil det fort tette seg til.

Arbeidet skal være ferdig mot slutten av 2025.

Mer informasjon om Damsgårdtunnelen

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Bergen