Reguleringsplanen E16 Sikringstiltak Voll bru og oppstillingsplass tunge køyretøy er no lagt ut til offentleg høyring på nettsida til Lærdal kommune.

Aktuelt for fylke(r): Vestland