Arbeidet med å rehabilitere E39 Glaskartunnelen starter mandag 21. august. Arbeidet vil medføre stenging, omkjøring og utfordrende innsnevringer.

Bilde av tunnel med bom i kveldsbelysning.
Glaskartunnelen skal rehabiliteres, og arbeidet starter i august 2023. (Foto: Statens vegvesen)

-Det blir krevende tider for bilistene i og rundt Bergen nord. Men dette må til for å få tunnelene opp til dagens standard, sier byggeleder på Glaskartunnelen, Kristian Dahle Sylta i Statens vegvesen.

Det fysiske arbeidet i Glaskartunnelen på E39 mellom Bergen sentrum og Åsane starter 21.august, og det skal være ferdig i andre kvartal 2025. Prosjektet innebærer arbeider på og langs motorveien fra Åsane Bussterminal i nord til Eidsvågtunnelen i sør. Tilstanden på eksisterende teknisk utrustning i tunnelene er dårlig, og det er derfor stort behov for oppgradering, for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

Nytt teknisk utstyr

All teknisk utrustning i og utenfor tunnelene skal byttes ut og erstattes med nytt. Dette inkluderer blant annet ventilasjonsanlegg, belysning, drenering, kameraovervåking, nye tekniske bygg og nødstasjoner med brannslukkere og telefon. I tillegg til tunneloppgradering etter forskriften, etableres det mulighet for å kjøre toveis trafikk i hvert av løpene i Glaskartunnelen.

Detaljene knyttet til trafikkavvikling er ikke fastlåst og vil variere fra uke til uke, men rammene entreprenør har tilgjengelig er:

 Glaskartunnelen begge retninger:

  • 22:00 - 05:30 Stenging av ett løp inntil 7 dager i uken fra mandag t.o.m. søndag. Tidene kan strekkes noe i korte perioder under enkelte arbeidsoppgaver.

Det vil i tillegg bli innsnevring til ett kjørefelt i hver retning store deler av døgnet når tunnelen er åpen, men man vil prøve å unngå innsnevringer i tilknytning til rushtider.

  • 19:00 -05:30 Feltstenging av ett felt i retning mot Sentrum
  • 05:30 -14:00 / 19:00- 05:30 Feltstenging av ett felt i retning fra Sentrum

Arbeid med feltstenging vil også kunne utføres gjennom helg begge veier fra fredag kl. 19:00 til mandag kl 05:30

Periodevis vil man kunne utvide stenginger:

  • 02:00 - 05:00 stenging av tunnelene i begge retninger
  • 20:00 – 09:00 Stengning av ett løp (Fredag -Lørdag og Lørdag- Søndag)
  • 20:00 – 05:30 Stengning av ett løp (Mandag – Fredag)

Eidsvågtunnelen nordgående løp:

  • 22:00 - 05:30 Stengning inntil 7 dager i uken fra mandag t.o.m. søndag. Ca 95 arbeidsdøgn

Omkjøringsveier vil være

  • E16 Arnaveien - Fv587 Hardangerveien (Nyborg – Nesttun)
  • Fv578 Åsamyrane – Fv578 Ervikveien (Åsane senter – Eidsvåg)
  • Fv578 Åsamyrane – Fv578 Ervikveien – Fv578 Eidsvågveien (Åsane senter – Eidsvåg - NHH)

Stengetidene vil ligge ute i kartløsninga på vegvesen.no/trafikk (175.no), slik at folk til enhver tid kan finne gjeldende stengetider der.

Vil få konsekvenser

Statens Vegvesen er klar over at de trafikale konsekvensene vil være svært inngripende i folks reisehverdag, og at enkelte vil få større ulemper som følge av trafikkomleggingen. Spesielt er det utfordringer med å sende trafikken rundt Eidsvågneset nattestid, og her jobbes det med alternative løsninger for at det ikke skal bli for store ulemper for beboere og trafikanter. Det er mangelfulle omkjøringsruter, og man ser på alternative løsninger for å kunne styre trafikken slik veien er mellom Lønborg og krysset Eidsvågveien/Ervikveien.

Om E39 Glaskartunnelen:

E39 Glaskartunnelen ligger på E39 i Åsane nord for Bergen, og har to løp. Sørgående løp er på 597 meter og ble åpnet i 1990, og nordgående er på 585 meter og ble åpnet i 1994. Årsdøgntrafikken i 2020 var på 48.000 kjøretøy.

Oppgradering av tunnelene blir utført av Fyllingen Maskin i arbeidsfellesskap med Strand AS og Magnus Thunestvedt AS, og tilbudssummen var på 223,4 millioner kroner eks. mva.

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Bergen