I E39 Glaskartunnelen i Bergen vil nordgående løp (mot Åsane) bli stengt fra fredag kveld til mandag morgen.

Boremaskin i tunnelen
Nylig er det blitt boret sjakter mellom de to løpene av Glaskartunnelen, og denne helga skal vegbana graves opp i det ene tunnelløpet.

- Vi må grave oss gjennom vegbanen, for å få frem nye føringsveier for kabler, rør for slokkevann og overvannsrør. Det er fire steder det skal graves i denne omgang, så det ene tunnelløpet må stenges gjennom hele helgen, sier byggeleder Kristian Dale Sylta i Statens vegvesen.

Nordgående løp av Glaskartunnelen retning mot Åsane stenger derfor fredag 3. november  kl. 22.00, og åpner ikke igjen før mandag 6. november kl. 05.30. Det kan også hende at bare ett av de to felta i nordgående løp åpner frem til kl. 14.00 mandag, men dette er trafikantene etter hvert blitt ganske godt vant til. Dette kommer an på hvordan entreprenørens framdrift blir og hvilke uforutsette ting vi eventuelt møter på underveis. - Men entreprenøren er godt rustet så vi mener dette skal gå innenfor den oppsatte tidsrammen, sier Sylta.

Omkjøring blir via Fv. 578 Åsamyrane – Fv. 578 Ervikveien (Åsane senter – Eidsvåg)

Arbeidet i tunnelen er nå kommet godt i gang siden oppstarten i slutten av august. Blant annet er det boret to tverrgående sjakter med 40 centimeters diameter mellom de to tunnelløpene, for å sikre gjennomføring av slukkevann for brannvesenet. Det er også gjort klar tomt for nytt teknisk bygg på utsiden av tunnelen, og utført fjellsikring i skråning utenfor tunnelen. Betongrekkverk og føringsveier i tunnel er fjernet, og støpearbeid på nytt rekkverk er i gang.

-Det er stor aktivitet i tunnelen nå, og det vil øke ut over høsten og vinteren, sier Sylta.

Aktuelt for fylke(r): Vestland, Bergen