Vegnormal N500 gjelder alle typer vegtunneler på det offentlige vegnettet.