Vegnormal N500 Vegtunneler gjelder ved planlegging, prosjektering og bygging av alle vegtunneler på offentlig veg.