Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

I februar 2022 startet arbeidene med å oppgradere Skrikeberg- og Jernfjell-tunnelen slik at de innfrir kravene i Tunnelsikkerhetsforskriften.

Arbeidene skal vare til våren 2024.

Skrikeberg- og Jernfjelltunnelen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Trafikkdirigering

Det blir trafikkdirigering i hele arbeidsperioden fra 7. februar til april 2024.

Mandag–torsdag (natt til fredag)

 • Stengt kl. 23:00–kl. 04:00.
 • Kø slippes gjennom tunnelen kl. 02:00.
 • Manuell dirigering og kolonnekjøring med ledebil kl. 18:00–kl. 23:00

Skrikebergtunnelen er 1508 meter lang og ble åpnet i 1990. Jernfjelltunnelen er 2391 meter lang og ble åpnet i 1989. I begge tunnelene blir det omfattende arbeid.

Alt utstyr som i dag er i tunnelene skal rives og tas ut, og nytt utstyr skal inn. Det skal også bygges tekniske bygg i og utenfor tunnelene. I tillegg skal vi gjøre dette:

Skribergtunnelen

 • Bygge fire nye tekniske bygg.
 • Nytt overvannsnett for å lede bort eventuelle lekkasjer eller annen forurensning.
 • Vann og frostsikring av tunnelene.
 • Automatisk kameraovervåking i Jernfjelltunnelen.
 • Helt ny og effektiv belysning i tunnelen.
 • Montere sammenhengende rømningslys i tunnelene.
 • Ny og mer effektiv ventilasjon.
 • Nytt sikkerhetssystem som inkluderer stengebommer med flere nødtelefoner og brannslukkere.

Jernfjelltunnelen

Arbeidene i E39 Jernfjelltunnelen starter mai 2022. Entreprenør i begge tunnelene er AS Birkeland entreprenørforretning.

 • Kjeding og kartlegging
 • Vegetasjonsrydding for Teknisk bygg
 • Riving av PE-skum
 • Flytting av eksisterende linjer.
Informasjonsplakat E39 Skrikeberg oppgraderes
Informasjonsplakat E39 Skrikeberg oppgraderes, Foto: Statens vegvesen