I Rogaland er alle riksvegtunneler over 500 meter ferdig oppgradert.

Tunneloppgradering Rogaland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)