På landsbasis skal 200 riksvegtunneler oppgraderes for å fylle kravene i EU's tunnelsikkerhetsforskrift, og midt har ansvar for utbedre 13 av disse. Et omfattende utbedringsarbeid skal være ferdig innen 2019.

Fase:
Åpnet
Kommuner:
Ålesund, Malvik, Stjørdal, Trondheim, Steinkjer, Giske, Volda, Skaun, Rauma, Tingvoll
Fylker:
Møre og Romsdal, Trøndelag
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2014-2017
Oppstart:
2015

Kart over strekningen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Odd Helge Innerdal

Prosjektleder for rv. 70 Gyltunnelen
Telefon:
473 81 990
E-post:

Sist oppdatert: