© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunneler som skal utbedres:

Tunneler som er ferdig utbedret

  • E136 Hatlaåstunnelen
  • E39 Blindheimstunnelen og Moatunnelen
  • E136 Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen
  • Rv. 658 Ellingsøytunnelen inkl. arm Flatholmen og Valderøytunnelen
  • Fv. 658 Godøytunnelen
  • E39 Rotsethorntunnelen

Tunneloppgradering i midt