I Trøndelag er det seks tunneler på OPS-prosjektet E39 Klett-Orkanger som skal oppgraderes. Arbeidene startet februar 2022 og varer i drøyt halvannet år.

Tunneler på E39 mellom Klett og Orkanger © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Tunneler som skal utbedres:

  • Øysand–Buvika og omfatter Brekktunnelen
  • Børsa–Thamshavn og omfatter Storsandtunnelen og Viggjatunnelen.
  • Buvika–Børsa og omfatter Svalnestunnelen, Nausttunnelen og Mannsfjelltunnelen.

Kontakt

  • Byggeleder Vegard Løkken Opsahl, e-post: tlf: 95 22 83 28

Tunneloppgradering i midt