Gjennomføring av tiltak for å sikre at rv. 70 Gyltunnelen oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften er planlagt etter 2023.

Dette skal gjøres:

  • Det elektrotekniske anlegget skal skiftes ut.
  • Tunnelen får nytt sikkerhetsutstyr, som for eksempel nødtelefoner og automatiske bommer.
  • Dreneringen skal utbedres.
Gyltunnelen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)