I Agder er alle riksvegtunneler over 500 meter ferdig oppgradert.

Tunneloppgradering i sørøst