Tunneler i Vestfold og Telemark som rehabiliteres. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I Telemark er det nå kun Vabakken på rv. 36 som gjenstår.

På rv. 36 oppgraderes:

  • Vabakken i 2025-2026

Tunneloppgradering i sørøst