Tunneler i Vestfold og Telemark som rehabiliteres. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I Vestfold og Telemark er det nå kun E134 Haukelifjell med tre tunneler og Vabakken på rv. 36 som gjenstår.

På rv. 36 oppgraderes:

  • Vabakken

På E134 oppgraderes:

Tunneloppgradering i sørøst