Tunellene på E134 Haukelifjell er ferdig oppgradert.

Tunnelar langs E134 på Haukelifjell © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I perioden 2020-2023 fikk Statens vegvesen oppgradert to tunneler og ett rasoverbygg på E134 Haukelifjell.

Tunnelene er:

  • Vågslidtunnelen (1,6 km)
  • Haukelitunnelen (5,7 km)
  • Svandalsflona skredoverbygg (0,5 km)

Dette er gjort:

  • Bygge nye tekniske bygg
  • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
  • Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye
  • Forbedre brannsikringen
  • Reparere skadet betong
  • Skifte ut det elektriske anlegget
  • Fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og etablere nytt tunneltak og nye vegger

I hele landet er det om lag 200 tunneler som skal være ferdig oppgradert innen 2030.

Tunneler i Vestfold og Telemark