I perioden 2020–2022 skal Statens vegvesen oppgradere to tunnel og ett rasoverbygg på E134 Haukelifjell.

Les nyhetssaken: Forlenget kolonneavvikling på E134 over Haukelifjell

Tunnelar langs E134 på Haukelifjell © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I perioden 2020-2022 skal Statens vegvesen oppgradere to tunneler og ett rasoverbygg på E134 Haukelifjell. Arbeidene skal pågå fra og med 15. juni til og med 15. oktober hvert år, og det skal arbeides over tre sommersesonger. Totalkostnaden for tunneloppgraderingene er rundt 340 millioner kroner. Arbeidene utføres for å bedre sikkerheten i tunnelene, spesielt med tanke på trafikkulykker og brann. Tunnelene er:

  • Vågslidtunnelen (1,6 km)
  • Haukelitunnelen (5,7 km)
  • Svandalsflona skredoverbygg (0,5 km)

Dette skal vi gjøre

  • Bygge nye tekniske bygg
  • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
  • Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye
  • Forbedre brannsikringen
  • Reparere skadet betong
  • Skifte ut det elektriske anlegget
  • Fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og etablere nytt tunneltak og nye vegger

I hele landet er det om lag 200 tunneler som skal være ferdig oppgradert innen 2030.

Tunneler i Vestfold og Telemark