I perioden 2020–2023 skal Statens vegvesen oppgradere to tunnel og ett rasoverbygg på E134 Haukelifjell.

Tunnelar langs E134 på Haukelifjell © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I perioden 2020-2023 skal Statens vegvesen oppgradere to tunneler og ett rasoverbygg på E134 Haukelifjell. Det blir ingen arbeider i juli 2023. Noen mindre restarbeider knyttet til selve tunneloppgraderingen må utføres i august/september 2023. Hensikten er å bedre sikkerheten i tunnelene. Tunnelene er:

  • Vågslidtunnelen (1,6 km)
  • Haukelitunnelen (5,7 km)
  • Svandalsflona skredoverbygg (0,5 km)

Dette skal vi gjøre

  • Bygge nye tekniske bygg
  • Bygge ny renseløsning for vaskevann i tunnelen (sedimenteringsbasseng)
  • Oppgradere eksisterende rømningsveier og lage flere nye
  • Forbedre brannsikringen
  • Reparere skadet betong
  • Skifte ut det elektriske anlegget
  • Fjerne gammel betong, forsterke fjellet, tette for vanninnsig og etablere nytt tunneltak og nye vegger

I hele landet er det om lag 200 tunneler som skal være ferdig oppgradert innen 2030.

Tunneler i Vestfold og Telemark