Trafikken blir mer enn halvert når dette blir bygate. (Foto: Kjell Wold)Trafikken blir mer enn halvert når dette blir bygate. (Foto: Kjell Wold)

Reguleringsplanen for Haspa–Steglet som strekningen kalles legges nå ut på offentlig høring i Kongsberg kommune.

Under ser du en video som viser hvordan den ombygde vegen kan bli seende ut en gang etter 2019:

I dag er strekningen tung trafikkert. Etter høsten 2019 blir trafikken trolig mer enn halvert. Statens vegvesen har satt av inntil 40 millioner kroner til utbedring av vegen.

Full utbygging slik den foreslåtte planen viser er estimert til i overkant av 100 millioner kroner.

Planen legges nå ut til høring med innstilling fra rådmannen i Kongsberg kommune. Høringsdokumentene er lagt ut på kommunens nettsider fra i dag fredag 30. november.