Prosjektet finansieres delvis med statlige midler, og med midler fra Oslopakke 3.

  • Strekningen fra Sandvika til Wøyen (Vøyenenga) er bygget som en firefelts motorveg. Lengden er ca 3,5 km
  • Trafikken på E16 var i 2010 ca 35.000 kjøretøy pr døgn mellom Kjørbo og Bærumsveien. Trafikken avtar ved Bærumsveien og Lommedalsveien og er ca 12.000 kjøretøy pr døgn ved Vøyenenga
  • Foreløpig kostnad for ny E16 Sandvika - Wøyen er beregnet til ca 4 mrd 
  • Nye E16 åpnet høsten 2019
  • Hele prosjektet, med ferdigstillelse av Sandvika ring og ombygging av gamle E16, skal stå ferdig i 2021

 

Klikk på kartet under, og så kan du klikke deg videre og se de ulike delene av strekningen Sandvika - Wøyen: