Natt til fredag legger vi om E16 og leder trafikken inn i Bjørnegårdtunnelens sørgående løp.  Da blir det toveis trafikk i det ene løpet frem til høsten neste år. Samtidig stenger Kjørbotunnelen slik at vi kan utføre de siste arbeidene med å koble denne til Bjørnegårdtunnelens nordgående løp.

-          Det er godt skiltet, men alle nye kjøremønstre tar ekstra tid før de får satt seg og denne gang er det mye som skjer, sier assisterende byggeleder Marius Grønseth. Den største utfordringen får de som kommer fra Oslo og skal mot Hønefoss. De vil få en ekstra runde gjennom lokalveinettet i Sandvika for å komme seg videre nordover på E16.

-          Nedsatt hastighet og nye kjøremønstre kan også gi mer kø i området før Bjørnegårdtunnelen i retning Sandvika, der Bærumsveien møter E16, advarer Grønseth.

Videre arbeid i prosjektet E16 Sandvika - Wøyen

E16 Sandvika- Wøyen prosjektet går nå inn i en ny fase før åpning av begge løp i Bjørnegårdtunnelen høsten 2019. Det medfører fortsatt arbeider som vil kunne påvirke de som bor og ferdes langs E16. Vi beklager ulempene dette medfører for trafikantene.

Kontaktperson:

Marius Grønseth i Statens vegvesen. Tlf. 400 99 511 marius.skulstad.gronseth@vegvesen.no

 

For oppdatert trafikkinformasjon: www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon

og www.twitter.com/VTSost

Følg oss på www.facebook.com/vegvesenost og www.twitter.com/vegvesenost

www.facebook.com/e16sandvikaskaret