- Dette er større enn bare veg. Det handler om forholdet mellom Norge og Russland og hvordan vi kan ha en god dialog og skape nye, felles muligheter, mener Torbjørn Naimak, som har vært sentral i samarbeidet mellom landene i Barentsregionen siden han ble regionvegsjef i Nord-Norge i 2003.

Seremoniene markerte avslutningen av den felles oppgraderingen av hele vegstrekningen fra Kirkenes til Murmansk. E105 er den eneste vegforbindelsen mellom Norge og Russland, og den norske delen av vegen er en mil lang og omfatter både ny bru over Bøkfjorden og tunnel gjennom Trifonhøgda.

Fra Moskva

Han mener det er et viktig signal at toppledere fra både det russiske transportdepartementet og vegdirektoratet reiste fra Moskva til Kirkenes for å delta i markeringen. Det norsk-russiske vegsamarbeidet har også fått stor oppmerksomhet i russiske medier. Hele 18 russiske journalister var akkreditert for å dekke åpningsarrangementet på Bøkfjordbrua, hvorav flere kom fra riksdekkende TV-kanaler.

- Det betyr at de betrakter dette området som noe annet enn en utkant, sier Torbjørn Naimak.

Han legger også vekt på at velsignelseshandlingen med biskop Olav Øygard og den russisk-ortodokse metropolitten Simon skapte en helt spesiell ramme rundt åpningsmarkeringen.

- Også i disse innslagene ble det lagt vekt på forholdet mellom landene og betydningen av det mellomfolkelige samarbeidet.

Åpningsmarkering

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og den russiske visetransportministeren Sergey Aristov åpnet nye E105 to ganger fredag. På norsk side knyttet de bånd. På russisk side plasserte de puslespillbrikker på et felles kart.

Seremoniene markerte avslutningen av den felles oppgraderingen av hele vegstrekningen fra Kirkenes til Murmansk. E105 er den eneste vegforbindelsen mellom Norge og Russland, og den norske delen av vegen er en mil lang og omfatter både ny bru over Bøkfjorden og tunnel gjennom Trifonhøgda.

Velsignelse

Den nye Trifontunnelen er oppkalt etter munken Trifon som levde i grenseområdet for 500 år siden.

Les mer om Trifon i det norsk-russiske heftet som er utgitt i forbindelse med vegåpningen.

Historien om den hellige Trifon var bakgrunnen for at åpningsmarkeringen startet med velsignelse, ledet av biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland og hans kollega, metropolitt Simon fra den russisk-ortodokse kirke i Murmansk.

Disse gikk i prosesjon på brua og lyste velsignelse over både vegen og menneskene som skal bruke den.

Se bilder fra velsignelsen av E105. Foto: Knut Opeide.

Ministeråpning

- Denne oppgraderingen av E105, som begge land har investert i, vil gjøre forbindelsen over grensa både raskere og tryggere, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i sin tale.

Les mer om ministerens tale i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.

I stedet for å kutte snorer, markerte han åpningen av E105 sammen med den russiske visetransportministeren Sergej Aristov med å knyte bånd, som symbol på forholdet mellom de to landene.

Se bildeserie fra den russiske delen av markeringen nederst på denne sida. 

I tillegg til ministrene, talte Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen, visedirektør Dmitrij Prontsjatov i det russiske vegdirektoratet og regionvgsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen. Alle la vekt på betydningen den nye E105 har for å bygge bruer mellom Norge og Russland.

Barentssamarbeid

Oppgraderingen av E105 er et resultat av samarbeid mellom vegmyndighetene i Norge og Russland gjennom flere tiår, som er prioritert og fulgt opp i Joint Barents Transport Plan.

- Dette er det mest konkrete resultatet av Barentssamarbeidet – så langt, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak. Han ledet den norsk-russiske arbeidsgruppa som i 2008 foreslo felles utredning og prioritering av E105, sammen med viseguvernør Nikolai Berezhnoy i Murmansk.